Skolsköterskor F-9, British Junior

British Schools AB, ESKILSTUNA

Om British Junior
Vi är en dynamisk skola från förskoleklass till årskurs 9. Vi förnyar och förbättrar ständigt våra pedagogiska metoder och fokus är alltid på den individuella elevens kunskaper och utveckling. British Junior är först och främst en kunskapsskola men våra pedagoger lär också barnen den fulla meningen med empati, social interaktion, förståelse för andra kulturer och disciplin. Vi lär eleverna att hövlighet, respekt, kunskap, förståelse, acceptans och samarbete är vägen till långsiktig framgång. Vår fritidsverksamhet, Afternoon School, är till för elever från förskoleklass upp till årskurs 3. Afternoon School har ett utpräglat pedagogiskt syfte där vi har en röd tråd genom hela dagen med lärande, lek och vila.
Som medarbetare på British Junior får du möjlighet att vara en del av ett starkt värderingsstyrt team som arbetar mot högt ställda mål. Du är en viktig medspelare i ett lagarbete där vi alltid strävar efter att förbättra oss och utveckla vår verksamhet. Du agerar som en kulturbärare och en god representant för våra värderingar och är alltid ett gott föredöme för våra elever.

Arbetsuppgifter
Vi behöver nu förstärka vårt elevhälsoteam med två skolsköterskor. Som skolsköterska på British Junior säkerställer och arbetar du för skolhälsovårdens mål enligt lagar, förordningar och styrdokument. Tjänsten innehåller mottagningsarbete, vaccinationer, hälsobesök och dokumentation. Tillsammans med SCU (Special Children Unit) arbetar ni strategiskt förebyggande på gruppnivå. Arbetet innebär också kontakter med andra delar av samhället och föräldrar. Elevhälsoteamet består av er skolsköterskor, kurator, speciallärare och rektor. Ni arbetar tätt tillsammans med skolans SCU-avdelning och med övrig personal.