Skolbibliotekarie

British Schools AB, Eskilstuna

Om British Junior
British Junior är en dynamisk skola från förskoleklass till årskurs 9. Vi förnyar och förbättrar ständigt våra pedagogiska metoder och fokus är alltid på den individuella elevens kunskaper och utveckling. British Junior är först och främst en kunskapsskola men våra pedagoger lär också barnen den fulla meningen med empati, social interaktion, disciplin och förståelse för andra kulturer. Vi lär eleverna att hövlighet, respekt, kunskap, förståelse, acceptans och samarbete är vägen till långsiktig framgång. Vår fritidshemsverksamhet, Afternoon School, har ett utpräglat pedagogiskt syfte där vi skapar en röd tråd genom hela dagen i skolan med lärande, lek och rörelse.
Vi har högt ställda förväntningar på våra medarbetare på British Junior och man ges möjlighet att vara en del av ett starkt värderingsstyrt team som arbetar mot högt satta mål. Du är en viktig medspelare i ett lagarbete där vi alltid strävar efter att förbättra oss och utveckla vår verksamhet. Du agerar som kulturbärare och en god representant för våra värderingar och är alltid ett gott föredöme för våra elever.

Dina arbetsuppgifter
Som skolbibliotekarie på British Junior har du tillsammans med skolans lärare ett pedagogiskt uppdrag med fokus på att öka elevernas måluppfyllelse. Detta sker genom ett nära samarbete och att ni kompletterar varandra utifrån era respektive kompetenser och perspektiv på elevers lärande. Vi anser att skolbiblioteket ska vara en naturlig del av undervisningen. I rollen som skolbibliotekarie kommer du arbeta med utveckling av en modern skolbiblioteksverksamhet för årskurs f-9. Du förväntas också vara en aktiv och engagerad deltagare i vårt generella utvecklingsarbete. Du ska visa eleverna vägen till läsupplevelser, stärka medie- och informationskompetensen, lära elever att söka och hitta rätt information, arbeta med källkritik, se till att det finns tillgång till litteratur på elevernas modersmål samt främja och hitta balans mellan den traditionella boken och digitala verktyg.

Om dig
Vi söker dig som är utbildad bibliotekarie och gärna har några års arbetslivserfarenhet från bibliotek. Vi vill att du ska ha goda kunskaper om bibliotekssystem, katalogisering, MIK och digitaliserade arbetssätt. Har du erfarenhet från skolbibliotek är det meriterande. Du bör ha mycket goda kunskaper om barn- och ungdomslitteratur, digital kompetens och läsfrämjande arbete. Du behöver vara flexibel, kommunikativ och ha lätt för att samverka och skapa relation med såväl elever som dina kollegor. Du är van vid att arbeta både självständigt och i grupp och har en god förmåga att planera, genomföra och följa upp arbetet.