Ledande butiksdrift-ledare (effektivitet/kvalitet)

ICA Supermarket Telefonplan, Hägersten

Vi på ICA Supermarket Telefonplan söker lbd-ledare som vill bidra till framgång i en livsmedelsbutik som präglas av modern teknik, nytänk, lyhördhet och laganda! Vill du vara med och utveckla vår ICA Supermarket i en inspirerande butiksmiljö? Vi söker dig med erfarenhet av dagligvaruhandeln och som ser möjligheter i nya lösningar.
Vår affärsidé: Den trendiga och personliga matmarknaden som gör din måltid enklare varje dag.
Vi arbetar efter värderingarna Entreprenörskap, Engagemang, Enkelhet och Respekt, känner du igen dig i dessa?

OM TJÄNSTEN
Som LBD-ledare ansvarar du för att säkerställa driften, struktur, ordning, flöden, varutryck mfl arbetsuppgifter utifrån ledande butiksdrift som baseras på leanprinciper. I tjänsten ingår även ansvar för egenkontroll. Tjänsten syftar till att minimera slöserier, skapa standardiserade arbetssätt, säkerställa drift och kunderbjudande.

Arbetet utgår utifrån leanprinciper med fokus på:
- Värdeskapande arbetsuppgifter/ förbättringar
- Minimera tiden för icke värdeskapande uppgifter (Slöserier)
- Dagligstyrning med avvikelsehantering utifrån checklista
- Effektivitet, Lönsamhet
- Support för kollegor
- Hantera och minimera avbrott
- Underhåll av ledande butiksdrift
- Egenkontroll/Kvalitetsansvarig
- Gott samarbete med kollegor och se till att den dagliga driften i butiken fungerar och effektiviseras enligt LBD.
- Genomföra fattade beslut och aktiviteter.
- Säkerhetsställa att rutiner i manualer/handböcker/policys följs.
- Delta i och utveckla det löpande arbetsmiljöarbetet.

Du har ett stort ansvar för att kunderna upplever en välkomnande och inspirerande atmosfär i butiken. Detta för att vi ständigt ska ligga i framkant. Det är viktigt att skapa en enhetlig och inbjudande struktur och se till att butiken håller hög och jämn kvalitet varje dag.

Som Säljledare ”lbd-ledare” ingår du i butikens driftgrupp för planering och ekonomisk-uppföljning av butiken.


Kundens förväntningar:
● Servicemedveten, kundfokuserad och lyhörd för önskemål och förväntningar.
● Utveckla butiken utifrån kundens behov och butikens affärsidé och affärsplan

Leda och utveckla:
● Leda, utveckla och inspirera medarbetarna inom dina områden.
● Skapa en enhetlig och inbjudande struktur och se till att butiken håller högsta kvalitet varje dag.

Uppföljning och mål:
● Butikens lönsamhet genom bla försäljning, marginal, svinn och effektivitet
● Ta eget ansvar för dina arbetsuppgifter och medverka aktivt i förbättring och utveckling av butiken.

PERSONLIGA EGENSKAPER
Du är en driftig person med förmåga att genomföra aktiviteter som skapar en effektiv butiksdrift.

Du bör vara noggrann, ordningsam, grundlig, trivas med utmanande situationer och vara ihärdig nog för att se till att ett påbörjat arbete verkligen avslutas. Att se till att allt blir rätt och riktigt, att kvalitetskrav och normer uppfylls och att felaktigheter reduceras till ett minimum är också viktiga faktorer i denna tjänst.
Att ta fram och samla fakta och arbeta i enlighet med gällande instruktioner och specifikationer kan också ingå i arbetet. Du bör vara en logisk och systematisk person som är noggrann, metodisk, pålitlig, självstartande, seriös och undersökande.
Genom din positiva attityd mot såväl kunder som medarbetare bidrar du till att skapa en trivsam atmosfär i butiken.

Urval av personliga egenskaper:
- Förmåga att hitta nya lösningar
- Förmåga att genomföra
- Målmedveten, pådrivande, direkt, utmanande
- Logisk, analyserande, uthållig
- Inlyssnande, konsekvent
- Självdisciplinerad, noggrann, regelorienterad

KVALIFIKATIONER
● Butikserfarenhet från dagligvaruhandeln eller erfarenhet inom lean/projektledning
● Datorvana
● Goda kunskaper i AOB (Automatisk order i butik) är meriterande
● Grundläggande kunskaper i LEAN (Ledande butiksdrift) är meriterande

OM REKRYTERINGEN
Din kunskap och tidigare erfarenheter är viktiga, men din förmåga, vilja och kraft att utveckla ditt arbetsområde på bästa sätt är ännu viktigare. Vi lägger också stor vikt vid att rekryteraren anser att den sökande passar in i och kompletterar vår totala arbetsgrupp.

Tjänsten är 30 timmar per vecka, ev kan tjänsten utökas med fler arbetsområden och uppgår då till heltid. Utöver beskrivna arbetsuppgifter ingår är även övrigt förekommande butiksarbete utifrån butikens behov.

Intervjuer sker löpande. Tillträde för tjänsten beräknas ske under hösten.

I tjänsten ingår kvällar och helger, samt arbete under högtider och vid speciella tillfällen.

Har du några frågor är du välkommen att ta kontakt med oss via email
rekrytering.telefonplan@supermarket.ica.se

Välkommen med din ansökan!

Frågor till din videointervju

För att söka tjänsten hos oss ber vi dig svara på en kort videointervju som du spelar in med en smartphone, läsplatta eller dator med webbkamera. Den ger dig möjligheten att presentera dig själv och redan i din ansökan besvara viktiga intervjufrågor. Och inte minst så får du chansen att vara mer än bara ord på ett papper. Lycka till!

1
Berätta kortfattat vad du gör idag, tidigare erfarenhet och varför du söker denna tjänst hos oss på ICA Supermarket Telefonplan?