Förstelärare i Musik

British Schools AB, Eskilstuna

Som medarbetare på British Junior får du möjlighet att vara en del av ett starkt värderingsstyrt team som arbetar mot högt ställda mål. Du är en viktig medspelare i ett lagarbete där vi alltid strävar efter att förbättra oss och utveckla vår verksamhet. Du agerar som en kulturbärare och en god representant för våra värderingar och är alltid ett gott föredöme för våra elever. På British Junior har vi identifierat kulturområdet som något vi vill lyfta fram och utveckla ytterligare. Vi söker därför en förstelärare i musik som kommer att vara ledande i utvecklingen av ämnet musik. Försteläraren i musik kommer att undervisa våra elever i årskurs f-9. Som musiklärare ger du eleverna möjlighet att uttrycka sig genom att sjunga och spela, skapa och improvisera. Under din ledning får eleverna upptäcka olika sorters musik och instrument och utveckla sina musikaliska förmågor, men också bygga ett teoretiskt kunnande kring musiken och dess funktion och betydelse i olika sammanhang. Som förstelärare har du även ett skolövergripande utvecklingsuppdrag där inriktning och mål sätts och följs upp tillsammans med skolans ledning.

Kvalifikationer
För att bli aktuell för uppdraget som förstelärare på British Junior behöver du vara legitimerad lärare med behörighet för undervisning i årskurs f-9 i musik. Det krävs också att du genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. För att trivas i rollen och uppnå goda resultat tror vi att du är en kreativ och utvecklingsinriktad person. Du har lätt för att tänka nytt och ta till dig elevers olika sätt att lära. Du är strukturerad i ditt arbete och bra på att organisera. Du är lyhörd och empatisk och lägger stor vikt vid kommunikation. Vi tror också att du är bra på att skapa engagemang och delaktighet och är en person som ser möjligheter framför hinder.

Välkommen till British Junior!