Lärare i Ma/NO/Te 6-9 70-100%

Södertörns Friskola , Huddinge

Vi söker en skicklig lärare, tydlig ledare och bra samarbetspartner från och med VT2020. Det är viktigt att du har lätt för att skapa relationer till eleverna som gynnar deras kunskapsutveckling och möjlighet att växa till goda medmänniskor. Ett formativt förhållningssätt till ditt eget och elevernas lärande lägger vi stor vikt vid. God digital kompetens är meriterande men inte ett måste då det finns stora möjligheter till fortbildning med hjälp av mycket kunnig personal.

Tjänsten är en tillsvidareanställning . Du kommer att ingå i ett väl fungerande arbetslag med goda rutiner och gott samarbete. För att du ska trivas på skolan krävs god samarbetsförmåga, skicklighet i ämneskunskaper och undervisning samt vilja att ingå i ett kooperativ med möjlighet att påverka verksamheten i stort som smått.

Södertörns friskola är en arbetsplats utöver det vanliga! Skolan ligger i ett naturskönt parklandskap med skogen inpå knuten. Skolan har flera olika byggnader vilket gör att det känns som en liten skola trots att vi har 470 elever och ca 55 anställda.
Tack vare att skolan drivs som ett personalkooperativ råder en stark vi-känsla, det är vår skola tillsammans och alla är delaktiga i hur skolan fungerar. Vi har funnits i 20 år och under dessa år har bra struktur, organisation och rutiner formats och byggts upp. Ett starkt engagemang råder både hos personal och elever. Vi rekommenderar att komma på ett besök för att förstå det speciella med skolan trots att vi i mycket är en helt vanlig skola. Välkommen!

På skolan råder även en stark utvecklingsvilja både bland eleverna och personalen. Det som vi lyfter fram som positivt i vår verksamhet är något som borde vara en självklarhet i alla skolor. Till det positiva och självklara är att vi kan arbeta med skolans kärnuppdrag och skapa goda förutsättningar för våra elever att nå så långt som möjligt i deras kunskapsutveckling.

Frågor till din videointervju

För att söka tjänsten hos oss ber vi dig svara på en kort videointervju som du spelar in med en smartphone, läsplatta eller dator med webbkamera. Den ger dig möjligheten att presentera dig själv och redan i din ansökan besvara viktiga intervjufrågor. Och inte minst så får du chansen att vara mer än bara ord på ett papper. Lycka till!

1
2
3
Vad gjorde dig intresserad av den här tjänsten?