Spontanansökan elevassistent

British Schools AB, Eskilstuna

OM OSS
Vi är en dynamisk skola från förskoleklass till årskurs 9. Vi förnyar och förbättrar ständigt våra pedagogiska metoder och fokus är alltid på den individuella elevens kunskaper och utveckling. British Junior är först och främst en kunskapsskola men våra pedagoger lär också barnen den fulla meningen med empati, social interaktion, förståelse för andra kulturer och disciplin. Vi lär eleverna att hövlighet, respekt, kunskap, förståelse, acceptans och samarbete är vägen till långsiktig framgång.

Vår fritidsverksamhet, Afternoon School, är till för elever från förskoleklass upp till årskurs 3. Afternoon School har ett utpräglat pedagogiskt syfte där vi har en röd tråd genom hela dagen med lärande, lek och vila.

OM DIG
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, men utbildning inom fritidspedagogik eller lärare med inriktning fritidshem är meriterande. Du är en trygg och tydlig vuxen förebild. Du är flexibel och ser möjligheter i stället för svårigheter. Du tycker om att arbeta med elever och du ser deras förmågor och är duktig på att plocka fram det positiva hos varje individ. Du har ett lågaffektivt arbetssätt och du sätter elevens behov främst.

DINA ARBETSUPPGIFTER
Som elevassistent/resurs på British Junior kommer du att assistera elev med behov av särskilt stöd under skoldagen. Du kommer att arbeta tillsammans med eleven både i klassrummet, på egen hand samt i övrigt stötta och hjälpa eleven i de olika situationer som uppstår under skoldagen. Du kommer också att samarbeta med andra personer med liknande uppdrag likväl som lärare. Efter skoltid kommer du att arbeta på vårt fritidshem.

Välkommen med din ansökan!