Arbetsledare/Platschef

Nordiska Byggkoncept AB, Västerås

Som arbetsledare/platschef fördelar och styr du produktionen inom projektet, du är tillsammans med vår projektledare ansvarig för projektets genomförande från kontrakt till överlämnande. Som platschef hos Nordikon har du en aktiv kundkontakt med ett affärsorienterat synsätt. Bygga långsiktiga relationer och vård av kund är ett signum.

Du ansvarar för:

Planering
Projektekonomi tillsammans med din Projektledare
Produktionsstyrning
Styrning av underentreprenörer
Arbetsmiljö i projekt med Bas-U ansvar
Uppföljning av kvalité-, miljö och arbetsmiljö
Budget tillsammans med din Projektledare
Prognos tillsammans med din Projektledare
Det är varierande byggnadsprojekt med inriktning kommersiella lokaler/kontor/skola/industri, projektstorlek varierar, storlek upp till 20 miljoner skall man hantera och ha god dokumenterad erfarenhet av.

Du har befogenheter att:

Driva projekt inom företagets fastlagda ramar, regler och policys till bästa möjliga ekonomiska utfall.
Leda, driva och fördela arbetet inom projektet.
Tillse god arbetsmiljö och trivsel både internt och externt.
Hantera avvikelser, PM, ÄTA och övriga ev. kontraktsreglerade regleringar, samt ev. korrigerande åtgärder härav tillsammans med projektledaren.
Tillsammans med din Projektledare genomföra inköp inom projektets budgetramar samt inköps- och leveransplan.
Önskvärd utbildning/erfarenhet
Du bör ha mångårig etablerad yrkeserfarenhet inom området. Du har tidigare arbetat i arbetsledande befattning och har ansvarat för flertalet projekt inom något av de efterfrågade områdena. Att du behärskar Microsoft Office är ett minimi krav. Ett modernt synsätt avseende vardagliga tekniska hjälpmedel förutsätts.

Personliga egenskaper som passar in i vårt team

Tydlig och rak
Målinriktad
Drivande
Ha en personlig mognad
God moralisk kompass
Snabbhet
Förmåga att skapa förutsättningar för såväl god lönsamhet som nöjda kunder och trivsel hos personal.
Öppen för nya lösningar och ha förståelse för värdet av goda kundrelationer, kundnytta.
Tjänsten ställer höga krav på din förmåga att hantera många kontakter och samtidigt hålla avtalade tider och kvalitet. Du har en noggrannhet, lätt att prioritera samt en hög flexibilitet. Du har ett ekonomiskt sinne, har lätt att räkna på projekt och göra kalkyler.

Den vi söker är trygg i mötet med båda egna yrkesgrupper, underentreprenörer, konsulter och beställare.


Låter det här intressant?
Eventuella frågor besvaras av bolagets VD Claes Andhagen
claes.andhagen@nordikon.se

Frågor till din videointervju

För att söka tjänsten hos oss ber vi dig svara på en kort videointervju som du spelar in med en smartphone, läsplatta eller dator med webbkamera. Den ger dig möjligheten att presentera dig själv och redan i din ansökan besvara viktiga intervjufrågor. Och inte minst så får du chansen att vara mer än bara ord på ett papper. Lycka till!

1
2
3
Berätta om dig själv, vad gör du idag? (t.ex. jobb, fritid och studier)